Finansavimas

Finansavimas

Kam valstybė skiria paramą? Kokie namai gali dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa skirta daugiabučių namų modernizavimui. Daugiabučiu namu yra laikomas tris ir daugiau butų turintis namas. Programoje gali dalyvauti namai pastatyti arba kuriems leidimas statyti buvo išduotas iki 1993 m. Valstybės parama teikiama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams.

Ar asmenys, neturintys darbo bei pajamų, gaus kompensaciją už daugiabučio namo renovaciją?

Socialiai remtini asmenys, turintys teisę į kompensaciją už šildymą, gauna 100 proc. valstybės paramą techninės dokumentacijos parengimui, statybos ir rangos darbams paimto kredito ir palūkanų padengimui.

Ar namo gyventojai, kurie negauna kompensacijos už šildymą, turės padengti kredito ir palūkanų dalį už socialiai remtinus namo gyventojus.?

Savivaldybė bendrijai už asmenis, turinčius teisę į kompensaciją už šildymą, jiems tenkančią kredito dalį ir palūkanas apmokės iš anksto, todėl kitiems namo gyventojams nereikės padengti nei kredito dalies, nei palūkanų už šiuos kaimynus.

Ar socialiai remtini gyventojai, kurie nepritars namo energinio efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimui, praras teisę į šildymo išlaidų kompensaciją?

Taip, tokią teisę praras.

Kokių atnaujinimo priemonių įgyvendinimą remia valstybė? Ar bus teikiama parama įgyvendinant energijos netaupančias priemones?

Pagal naująją Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą valstybė remia tiek energinį efektyvumą didinančias, tiek kitas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones nurodytas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Jų įgyvendinimui suteikiamas lengvatinis kreditas tuo atveju, jeigu įgyvendinus investicijų projektą yra pagerinamos pastato energinės savybės ir pasiekiama ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė.

30 proc. valstybės parama teikiama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Be to, iki 100 proc. daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, administravimo lėšas ir techninės priežiūros išlaidų bus kompensuojama įgyvendinus projektą ir pasiekus C energinio naudingumo klasę bei sumažinus skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. lyginant su ligtolinėmis energijos sąnaudomis.

2020 © VšĮ "Atnaujinkime miestą". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.lt
E-solution: Reladus