Parama

Parama

  • Atnaujinimo projekto techninei dokumentacijai parengti suteikiama 100 proc. parama
  • Projekto administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms parengti suteikiama 100 proc. parama
  • Apmokamos visos namo atnaujinimo išlaidos nepasiturintiems gyventojams.
  • Investicijoms, skirtoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms įgyvendinti suteikiama 30 proc. parama
  • Papildomai, kai daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ir atnaujinama šildymo sistema, šiems darbams suteikiama 10 proc. parama.
  • 5 metus garantuoja lengvatinio kredito palūkanų dydį.

Lengvatinis kreditas suteikiamas ir kitoms namo atnaujinimo priemonėms. Investicijų dalis, tenkanti kitoms namo atnaujinimo priemonėms, neturi viršyti 20 proc. visos investicijų sumos.

Daugiau naudingos informacijos apie renovaciją rasite mūsų leidinyje, kurį parsisiųsti galite paspaudę čia

2020 © VšĮ "Atnaujinkime miestą". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.lt
E-solution: Reladus