Statyba

Statyba

Kokias priemones būtina įgyvendinti, norint pasiekti tokį energinį efektyvumą?

Reikia įgyvendinti šias energiją taupančias priemones: sienų šiltinimas, stogų šiltinimas, langų keitimas, šildymo sistemų sutvarkymas. Po šių priemonių įgyvendinimo pasiekiamas 40 proc ir daugiau energijos sutaupymas.

Koks rangos darbų atlikimo terminas nustatomas sutartyje?

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra dveji metai nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad ilgesnis įgyvendinimo terminas projektą daro brangesnį. Be to, projekto įgyvendinimo laikotarpiui (2 metams) taikomas kredito grąžinimo atidėjimo terminas.

Kas vykdo atnaujinamo namo statybos darbų techninę priežiūrą?

Šiuos darbus vykdo konkurso būdu atrinktas statybos darbų techninis prižiūrėtojas. Tvarka, pagal kurią prižiūrėtojas turi būti atrinktas, nustatyta aplinkos ministro patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo tvarkos apraše.

Ar modernizuojant būstą visuose butuose bus keičiami ketaus radiatoriai?

Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) ir energiją taupančių priemonių įgyvendinimo sprendimą priima patys būsto savininkai, susirinkimo metu.

Teko girdėti, kad stogo nebūtina renovuoti, užtenka užlopyti plyšius. Kaip yra iš tikrųjų?

Stogo renovacija, kaip kompleksinė renovacijos priemonių dalis, yra būtina, kadangi per nerenovuotą ir neapšiltintą stogą namas išleidžia gana daug šilumos.

2020 © VšĮ "Atnaujinkime miestą". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.lt
E-solution: Reladus