Rangos darbų techninė priežiūra

Rangos darbų techninė priežiūra

Statybos darbų techninio prižiūrėtojo vaidmuo

Namo atnaujinimo administratorius organizuoja ir kontroliuoja statybos techninę priežiūrą, kurią atlieka techninis prižiūrėtojas. Statybos darbų techninio prižiūrėtojo pareigos:

1) tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;


2) tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

3) tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti;

5) atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Techninis prižiūrėtojas turi į renovacijos vietą atvykti kiekvieno technologinio proceso pradžioje. Vėliau jo apsilankymų dažnis priklauso nuo vykdomų darbų intensyvumo, bet jeigu darbai intensyvūs, atliekami paslėpti statybos darbai ir siekiant užtikrinti darbų kokybę, turi juos prižiūrėti ir apsilankyti net ir kiekvieną ar kas antrą dieną.

Statybos darbų techninio prižiūrėtojo veiklą reglamentuoja statybos įstatymas.

2020 © VšĮ "Atnaujinkime miestą". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.lt
E-solution: Reladus