Sprendimas renovuoti pastatą

Sprendimas renovuoti pastatą

Sprendimą atnaujinti daugiabutį gali priimti būtų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma (daugiau nei 55 proc.). Balsavimo metu turi būti paskirtas daugiabučio namo atnaujinimo administratorius (tai gali būti namo valdytojas (administratrius), bendrijos pirmininkas, įgaliotas asmuo arba VšĮ „Atnaujinkime miestą“).

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – namo atnaujinimo administratorius) – bendrojo naudojimo objektų valdytojas (namo administratorius, bendrija, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis) arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (VšĮ „Atnaujinkime miestą“), arba kitas pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas.

Namo atnaujinimo administratorius organizuoja investicijų plano parengimą, o patvirtinus investicijų planą atlieka visus būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, susijusius su projekto įgyvendinimu:

• organizuoja projekto įgyvendinimo finansavimą (jeigu priimtas sprendimas už statybos rangos darbus apmokėti lengvatinio kredito lėšomis);
• organizuoja techninio darbo projekto parengimą;
• organizuoja parengto projekto ekspertizės atlikimą;
• perka statybos rangos darbus, atstovauja namo gyventojams rangos darbų vykdymo metu;
• organizuoja statybos rangos darbų techninę priežiūrą;
• atlieka kitus veiksmus, reikalingus valstybės paramai gauti.

2014 © VšĮ "Atnaujinkime miestą"". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.ltE-solution: Reladus