Investicijų plano parengimas:

Investicijų plano tvirtinimas, kai balsavimas vykdomas raštu:

Investicijų plano tvirtinimas, kai šaukiamas susirinkimas:

2013 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-495 patvirtintos balsavimo dokumentų formos. Susipažinti su įsakymu galite čia

Pereiti prie turinio