Investicinių planų parengimas:

Investicijų plano tvirtinimas, techninio projekto parengimas, kai balsavimas vykdomas raštu:

  • Skelbimas apie balsavimą raštu ( parsisiųsti šabloną )
  • Aktas apie balsavimo raštu biuletenių įteikimą ( parsisiųsti šabloną )
  • Balsavimo raštu vardinis biuletenis dėl investicijų plano tvirtinimo ir techninio projekto parengimo ( parsisiųsti šabloną )
  • Protokolas dėl investicijų plano tvirtinimo ir techninio projekto parengimo ( parsisiųsti šabloną )

Investicijų plano tvirtinimas, techninio projekto parengimas, kai šaukiamas susirinkimas:

2013 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-495 patvirtintos balsavimo dokumentų formos. Susipažinti su įsakymu galite čia