Lengvatinis kreditas suteikiamas ir kitoms namo atnaujinimo
priemonėms. Investicijų dalis, tenkanti kitoms namo atnaujinimo priemonėms,
neturi viršyti 20 proc. visos investicijų sumos.

 • Atnaujinimo projekto techninei dokumentacijai parengti
  suteikiama 100 proc. parama
 • Projekto administravimo ir statybos techninės
  priežiūros išlaidoms parengti suteikiama 100 proc. parama
 • Apmokamos visos namo atnaujinimo išlaidos nepasiturintiems
  gyventojams.
 • Investicijoms, skirtoms energinio efektyvumo didinimo
  priemonėms įgyvendinti, suteikiama 30 proc. parama
 • Papildomai, kai daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar
  modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ir atnaujinama šildymo
  sistema, šiems darbams suteikiama 10 proc. parama.
 • 5 metus garantuoja lengvatinio kredito palūkanų dydį.

Daugiau naudingos informacijos apie renovaciją rasite mūsų leidinyje, kurį parsisiųsti galite paspaudę čia

Pereiti prie turinio