Sprendimą atnaujinti daugiabutį priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma (daugiau kaip 55 proc.). Balsavimo metu paskiriamas daugiabučio namo atnaujinimo administratorius. Juo gali būti namo valdytojas, arba viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“.

Namo atnaujinimo administratorius organizuoja energinio sertifikato ir investicijų plano parengimą, o gyventojams patvirtinus investicijų planą atlieka visus būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, reikalingus projekto įgyvendinimui:

  • organizuoja projekto įgyvendinimo finansavimą;
  • organizuoja techninio darbo projekto parengimą;
  • organizuoja parengto projekto ekspertizės atlikimą;
  • perka statybos rangos darbus ir atstovauja namo gyventojus rangos darbų vykdymo metu;
  • organizuoja statybos rangos darbų techninę priežiūrą;
  • atlieka kitus veiksmus, reikalingus valstybės paramai gauti;
  • administruoja kredito gražinimą.

Investicijų planas parengiamas pagal daugiabučio namo energinio sertifikato skaičiavimus ir įvertinus esamą namo būklę. Esama namo būklė nustatoma pagal namo valdytojo pateiktus inžinerinių sistemų apžiūros duomenis ir vizualinės apžiūros aktą, prie kurio pridedamos apžiūros metu padarytos nuotraukos su esamais daugiabučio namo defektais ir deformacijomis.

Investicijų plane parenkamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės turi atitikti daugiabučių namų atnaujinimo programoje nustatytas priemones ir atnaujinus namą turi būti pasiekta ne žemesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, o šiluminės energijos sąnaudos turi būti sumažintos ne mažiau kaip 40 proc. Investicijų plane apskaičiuojamos ne tik bendros, bet ir kiekvienam butui tenkančios namo atnaujinimo išlaidos, įvertinamas investicijų atsipirkimo laikas.

2009 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-677 patvirtintas investicijų plano rengimo tvarkos aprašas.

Parengus investicijų planą organizuojamas viešas aptarimas, kurio metu investicijų plano rengėjas gyventojams pristato daugiabučio namo atnaujinimo priemones. Butų ir kitų patalpų savininkams nusprendus, investicijų planas gali būti koreguojamas pagal viešojo aptarimo protokole pateiktas pastabas ir pakartotinai derinamas su namo atnaujinimo administratoriumi. Investicijų planas tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą teikti paraiškas, namo atnaujinimo administratorius investicijų planą su kitais dokumentais teikia viešajai įstaigai „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA) vertinti. Patvirtinus finansuojamų daugiabučių namų sąrašą, savininkų daugumos sprendimu parenkamas finansuotojas, sudaromos valstybės paramos ir lengvatinio kredito sutartys.

Pereiti prie turinio