Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. 

Senamiesčio gyventojai gali pasinaudoti parama iki 50 proc. tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Daugiau informacijos apie Senamiesčio kiemų tvarkymo galimybes Jums suteiks Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūros specialistai. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia

 

Pereiti prie turinio